Milli İstihbarat Teşkilatı
31 Ocak 2011 tarihli Başbakanlık direktifi uyarınca sinyal istihbaratı faaliyeti yürüten Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı 1 Ocak 2012 tarihinde MİT’e devredilmiştir. 15 Mayıs 2012 tarihinde adı Sinyal İstihbarat Başkanlığı olarak değiştirilen bu birimin devriyle, hem sinyal istihbaratındaki çift başlılık ortadan kaldırılmış hem de sinyal istihbaratı etkinliği önemli ölçüde artmıştır.