Tekniker

Teknik bilginle katkı sunmaya hazır mısın?
Kurumun teknik altyapılarının devamlılığının sağlanmasında teknikerler önemli rol oynarlar.
Başvur

Teknikerler; teknik araç, sistem ve donanımların kontrolü, bakım ve onarımı ile yazılım altyapısının işletilmesi faaliyetlerini yürüten çalışanlardır.

Tekniker olarak başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 34 yaşını doldurmamış olmak
 • Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokullarının bilgisayar programcılığı, bilgisayar programlama, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri ve yönetim, bilgisayar teknolojisi ve programlama, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar ve enformasyon sistemleri, elektronik teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, elektrik, internet ve ağ teknolojileri, bilgi yönetimi, bilgi güvenliği teknolojisi, bilişim güvenliği teknolojisi, bilişim sistemleri ve teknolojileri, bilişim-yönetim, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, coğrafi bilgi sistemleri, çok boyutlu modelleme ve animasyon, grafik tasarım, kontrol ve otomasyon teknolojisi, mekatronik, makine, mobil teknolojileri, web tasarımı ve kodlama, uçak teknolojisi, insansız hava aracı teknolojisi ve operatörlüğü ön lisans programlarının birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)
 • Alanında en az 4 yıl iş tecrübesi bulunmak
 • Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
  • Düzeltmeli olarak görme keskinlikleri tam olmak kaydıyla her bir gözde astigmat için mutlak değeri 2 (iki) dereceyi, miyop için -6 (altı) dereceyi, hipermetrop için +3 (üç) dereceyi geçmemek, belirtilen göz kusurları dışında herhangi bir göz hastalığı/kusuru bulunmamak
  • Fiziksel engeli, organ kaybı, vücudun herhangi bir yerinde protez veya işitme kaybı bulunmamak
  • Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkâl belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak
  • Daha önce geçirilmiş veya hâlen devam eden herhangi bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak
  • Uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak

Özgeçmiş formunda beyan edilen bilgilere göre, yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu durumun sonradan anlaşılması hâlinde, yürütülen adaylık işlemi varsa sonlandırılır. Ayrıca, adaylar ayrıntılı sağlık kontrolüne tabi tutulmakta, gerekli sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadıkları tespit edilmektedir.

Adaylar, göreve uygunluklarının belirlenebilmesi amacıyla, ölçme ve değerlendirme uygulamalarına (sınavlara) tabi tutulmaktadır.

Teknikerlerde aranan diğer önemli nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

 • Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilme
 • Analitik düşünebilme, problem inceleme ve çözme yeteneği olma
 • Stres altında çalışabilme
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip ve ekip çalışmasına yatkın olma
 • Saha koşullarında çalışabilme ve seyahat engeli bulunmama
 • Dikkatli ve titiz çalışmayı prensip edinmiş olma
 • Hızlı karar alabilme ve uzun süre odaklanabilme
 • Ketumiyet
Önemli Not: Başvurunuz Teşkilâtımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formunu doldurmanız, başvurunuzun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir. Başvuru sahipleriyle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu aracılığıyla irtibat kurulmaktadır.