Koruma ve Emniyet Memuru

Ülkemizin en stratejik kurumlarından birini korumaya hazır mısın?
Araç, bina ve tesislere yönelik her tür tehdit, tehlike ve saldırıyı engellemek koruma ve emniyet memurlarının öncelikli görevidir.
Başvur

Koruma ve emniyet memurları, Millî İstihbarat Teşkilâtına ait tesis, bina ve araçlar ile Teşkilât personeli ve yakınlarının güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

Koruma ve emniyet memuru olarak başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Erkek adaylar için;
  • Üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden ön lisans mezunu olmak şartıyla 26 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)
  • Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla 29 yaşını doldurmamış olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)
  • Tercihen askerlik hizmetini en az 6 ay süreyle yerine getirmiş olmak
  • En az 1,75 metre boya ve 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak (BKİ, kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır.)
 • Kadın adaylar için;
  • 29 yaşını doldurmamış olmak
  • Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu veya Spor Bilimleri Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır.)
  • En az 1,63 metre boya ve 18-28 arasında vücut kitle endeksine (BKİ) sahip olmak (BKİ, kilogram cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır.)
  • Tercihen savunma sporlarından herhangi biriyle aktif olarak ilgilenmiş olmak ve ilgili federasyona kayıtlı bulunmak
Aşağıda belirtilen sağlık kriterlerine uygun olmak:
 • Vücudun herhangi bir yerinde protez bulunmamak
 • Herhangi bir görme (renk körlüğü, göz tembelliği, miyop, hipermetrop, astigmat vb.) veya işitme kusuru taşımamak
 • Vücudun herhangi bir yerinde dövmeye veya ciltte eşkâl belirleyici nitelikte şekil bozukluğuna (ameliyat izi, yara izi, yanık izi vb.) sahip olmamak
 • Görevi yapmaya engel olabilecek psikolojik rahatsızlık veya uyuşturucu/uyarıcı madde kullanım öyküsü bulunmamak
 • Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak

Özgeçmiş formunda beyan edilen bilgilere göre, yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu durumun sonradan anlaşılması hâlinde, yürütülen adaylık işlemi varsa sonlandırılır. Ayrıca, adaylar ayrıntılı sağlık kontrolüne tabi tutulmakta, gerekli sağlık şartlarını sağlayıp sağlamadıkları tespit edilmektedir.

Fiziksel gücün görevin yerine getirilmesinde büyük öneme sahip olması nedeniyle uygulamalı sınavlarla adayların bedensel yeterlikleri değerlendirilmektedir.

Koruma ve emniyet memurlarında aranan diğer önemli nitelikler aşağıda sıralanmıştır:

 • Güçlü görsel ve seçici dikkate sahip olma
 • Hızlı, pratik ve doğru karar alabilme
 • Stres altında çalışabilme
 • Detaylara önem verme
 • Çevresine karşı duyarlı olma
 • İş disiplinine sahip olma
 • Ketumiyet
Önemli Not: Başvurunuz Teşkilâtımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formunu doldurmanız, başvurunuzun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir. Başvuru sahipleriyle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu aracılığıyla irtibat kurulmaktadır.