English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
MİT BAŞKANI

İbrahim KALIN

 

1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1992'de İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 1994'te Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı.

2002'de George Washington Üniversitesi'nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında doktorasını tamamladı.

Georgetown Üniversitesi, College of the Holy Cross ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. 2005-2009'da Türkiye'nin önemli düşünce kuruluşlarından SETA Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı.

2009'da Dış Politikadan Sorumlu Başbakan Başdanışmanlığına atandı. 2010'da Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nü kurdu ve yönetti.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti Üyeliği görevlerini ifa etti.

2012'de Dış İlişkiler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

2014'te Cumhurbaşkanı tarafından Büyükelçi unvanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevi tevdi edildi.

2014’te Strateji Başkanlığı ve Uluslararası İlişkiler Başkanlığı birimlerinin bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

2019-2022'de İbn Haldun Üniversitesi'nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler verdi. 2020‘de profesör unvanını aldı.

2018-2023'te Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikadan Sorumlu Başdanışmanı görevini yürüttü.

Devletin farklı kademelerindeki görev süresince dış politika, uluslararası ilişkiler ve güvenlik alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

Türkiye ile Rusya arasında 2015’te yaşanan uçak krizinin aşılması sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirildi.

2017'de Katar'la Suudi Arabistan ve BAE arasında yaşanan gerginliğe çözüm üretmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel temsilcisi olarak diplomatik girişimlerde bulundu.

Ukrayna savaşında tarafların müzakere için bir araya getirilmesi, İstanbul Mutabakatının imzalanması, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin hayata geçirilmesi ve taraflar arasındaki esir takasının gerçekleştirilmesi süreçlerinde aktif rol oynadı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreçlerinde Daimi Ortak Mekanizma Toplantıları'nda Türkiye heyetine başkanlık yaptı.

Türk Dünyası, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ziyaretlerde bulundu.

Suriye ve Libya'da siyasi çözüm üretilmesi için yürütülen diplomatik müzakere süreçlerinde Türkiye heyetinde görev yaptı.

Yunanistan ile Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıkların giderilmesi için yürütülen diplomatik müzakere süreçlerinde yer aldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki mekanizmada ülkemizi temsil etti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirme süreçlerinde aktif rol oynadı.

ABD, AB ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi aktörlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde diplomatik katkılar sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü unvanıyla kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirdi. Ulusal ve uluslararası basında yazı, yorum ve mülakatları yayınlandı. Ulusal ve uluslararası düşünce kuruluşlarında konferanslar verdi.

İbrahim Kalın’ın Türk dış politikası, siyaset, felsefe ve medeniyet tarihi üzerine yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

- İslam ve Batı (İSAM Yay., 2007; kitap, Türkiye Yazarlar Birliği 2007 Fikir Ödülüne layık görüldü, Yunanca ve Arnavutçaya tercüme edildi.)

- Akıl ve Erdem: Türkiye'nin Toplumsal Muhayyilesi (Küre Yay., 2013)

- Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition (Oxford University Press, 2010) (Türkçesi: Varlık ve idrak: Molla Sadrâ'nın Bilgi Tasavvuru, Klasik Yay., 2015)

- Ben, öteki ve ötesi: İslam-Batı ilişkileri Tarihine Giriş (İnsan Yayınları, 2016; Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Kazakça ve Sırpçaya tercüme edildi.)

- Barbar, Modern, Medenî: Medeniyet Üzerine Notlar (İnsan Yayınları, 2018; Arapça ve Arnavutçaya tercüme edildi.)

- Perde ve Mânâ: Akıl Üzerine Bir Tahlil (İnsan Yay., 2020)

- Açık Ufuk: İyi, Doğru ve Güzel Düşünme Üzerine (İnsan Yay., 2021)

- Gök Kubbenin Altında (Mecra Kitap, 2022; Azerbaycan Türkçesine tercüme edildi.)

- Mulla Sadra (Oxford University Press, 2013)

- "Soft Power and Public Diplomacy in Turkey” (Türkçesi: Yumuşak Güç ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi), Perceptions: Journal of International Affairs 16.3 (2011): 5-23

- "Turkish Foreign Policy: Framework, Values, and Mechanisms" (Türkçesi: Türk Dış Politikası: Çerçeve, Değerler ve Mekanizmalar), International Journal 67.1 (2012): 7-21

- "Debating Turkey in the Middle East: the Dawn of a New Geo-political Imagination?“ (Türkçesi: Türkiye'yi Orta Doğu'da Tartışmak: Yeni bir Jeopolitik Tahayyülün Doğuşu), Insight Turkey (2009): 83-96

- "After the coup attempt, Turkey's success story continues" (Türkçesi: Darbe Girişimi Sonrası Türkiye'nin Başarı Hikayesi Devam Ediyor), Insight Turkey 18.3 (2016): 11

- "M. Ghazi bin Muhammad ve M. Hashim Kamali ile birlikte, War and Peace in İslam: The Uses and Abuses of Jihad" (Türkçesi: İslam'da Savaş ve Barış: Cihadın Kullanımı ve İstismarı; Cambridge: The Islamic Texts Society, 2013)

- "Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science and Technology in Islam" adlı iki ciltlik ansiklopedi (Oxford University Press, 2014)

- "Mulla Sadra, The Book of Metaphysical Penetrations, A Parallel English-Arabic Text of Kitab al-Masha'ir" (Editör: İbrahim Kalın, Brigham Young University, 2014)

Besteleri bulunan Kalın, Türk Halk Müziği icra etmekte ve fotoğraf sanatıyla uğraşmaktadır.

İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.