Milli İstihbarat Teşkilatı
17 Nisan 2014 tarihinde 6532 sayılı Kanun kabul edilmiş, 1 Kasım 1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nda değişikliğe gidilmiştir. Kanuni değişikliklerle birlikte, MİT’in görev ve yetkileri yeni ihtiyaçları karşılamak üzere revize edilmiştir.