BİZ KİMİZ?

Biz Millî İstihbarat Teşkilâtıyız. Kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin güvenli, özgür ve müreffeh bir yurt olması ve aydınlık yarınlara erişmesi için gece gündüz çalışıyoruz.

II. Şubeden Teşkilat-ı Mahsusaya, Mim Mim ve Felah gruplarından Millî Emniyet Hizmeti Riyasetine tevarüs eden modern Türk istihbaratının kültürel mirasını sonraki kuşaklara aktarmanın mesuliyetini gururla taşıyoruz. Tarihin yazılmayan sayfalarından geleceğin gizli mücadelelerine uzanan zorlu yolda adımlarımızı büyük bir kararlılıkla atıyoruz.

Millî İstihbarat Teşkilâtı asil karakterini, zengin, derinlikli ve farklı katmanlara sahip kurum ve meslek tarihinden almakta, bu karakter sayesinde günün gereklerine hızla adapte olmakta ve kendini sürekli yenilemektedir. Bu çerçevede son teknolojik imkânları kullanma becerilerini sürekli geliştirmekte, analitik, teknik ve operatif istihbarat disiplinlerini bir arada en etkin biçimde kullanmaktadır.

Güncel tehdit ve fırsatların ortaya çıkardığı şartlar neticesinde 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nda yapılan son değişiklikler ve düzenlemeler ile birlikte MİT, son derece esnek, proaktif ve otonom bir yapıya kavuşmuştur. Bu sayede stratejik istihbarat, istihbarat diplomasisi, istihbarata karşı koyma, terörle mücadele gibi alanlarda devrim niteliğinde adımlar atmış, dış operasyonlara hız kazandırmış, tehditlerle henüz kaynağındayken yüzleşme ve mücadele etme imkânına erişmiştir. Tehditlere karşı güçlü şekilde yürütülen mücadelenin yanı sıra Millî İstihbarat Teşkilâtı her tür istihbarat disiplini çevresinde karşılaştığı fırsatları faydaya çevirmeyi bilmiş ve sürekli yeni fırsatlar yaratma azminde olmuştur. Bu imkân ve kabiliyet ile MİT, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin millî güvenliği ve ülke menfaatleri için kendisine verilen görevleri, yasalara sıkı sıkıya bağlı ve yüksek görev bilincine sahip personeliyle yerine getirmektedir.

Faaliyetlerimizin gizliliği hem yasal bir zorunluluk hem de mesleki açıdan doğal bir gerekliliktir. Bu sebeple, Teşkilât mensuplarımızın kimlikleri de kamuoyuna açıklanmamaktadır. Faaliyetlerimiz ve kimliklerimiz gizli olsa da milletimizin bizim kim olduğumuzu, ne yaptığımızı ve neden yaptığımızı bildiğinden eminiz.

Eminiz ki biz milletimizin gözünde, ebediyen göklerde dalgalanacak hilal ve yıldızın gölgesiyiz. Annelerimizin sessizce kıpırdayan dudaklarındaki manayız. Tüm sevdiklerimizle birlikte 85 milyon rahat uyusun diye vatan için bir an olsun gözünü kırpmayanlarız. Biz yurdumuzda asla sönmeyecek olan “en son ocak”ız. Biz Millî İstihbarat Teşkilâtıyız.

Bayrağımızın simgelediği kutsal değerler adına, yurt içinde ve dışında üstlendikleri görevlerde hiç düşünmeden canlarını feda eden, isimleri gibi görevleri de bizde saklı şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız...