Yetki ve Sorumluluklar

MİT mensupları silah taşıma yetkisine sahip midir?
MİT mensupları, 2937 sayılı Kanun’un 25. maddesi ve ilgili mevzuat gereği memuriyetlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını veya taşıma ruhsatlı şahsi silahlarını meskûn bölgeler dâhil her yerde taşıma yetkisine sahiptirler.

MİT personeli hangi hâllerde polise tanınan hak ve yetkileri kullanır?
Genel zabıtaya tanınan hak ve yetkiler (kimlik sorma, arama, el koyma, yakalama ve ifade alma gibi), 2937 sayılı Kanun’un 6. maddesine istinaden yürürlüğe konulan ilgili yönetmelik uyarınca, Teşkilâta ait her tür tesis, bina ve araç ile mensuplara yönelik saldırı ve sabotajlara karşı koruma ve emniyetle görevli olan, iç güvenlik ve istihbarata karşı koyma konularında yürütülen operasyonları icra eden MİT personeli tarafından kullanılır. MİT personelinin bu hak ve yetkileri kullanırken güvenlik güçleri ile iş birliği yapması genel kural olmakla birlikte, istihbarata karşı koyma konularında görevli personelimiz, genel zabıtaya tanınmış olan hak ve yetkilerin tamamını bizzat kullanabilmektedir.

Teşkilâtınızda çalışmakta olan bir kimse hangi hâllerde kimliğini açıklayabilir?
Genel prensip gizlilik olmakla beraber MİT mensupları, 2937 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirirken ve gerekli hâllerde kimliklerini açıklayabilirler.

MİT'te çalışan herkes birbirini tanır mı? Tanıyorsa, gerçek kimliğiyle mi, kod adıyla mı tanır?
MİT yasal bir kuruluş, mensupları ise yurt dışına ve Türkiye sathına yayılmış devlet memurlarıdır. Coğrafi şartlar ve görevlerin özellikleri nedeniyle farklı ortam ve yerlerde çalışırlar. Bu koşullardaki bir iş yerinde insanlar birbirlerini ne kadar tanırsa MİT mensupları da birbirlerini o kadar ve elbette gerçek kimlikleri ile tanırlar.

Üniversite öğrencisinin MİT'te staj yapması mümkün müdür?
MİT'in gizlilik ilkesi ile hareket eden bir kurum olması nedeniyle staj yapılamaz.