ŞÜKRÜ ÂLİ ÖGEL

Harp Okulu mezunu Şükrü Âli Ögel, 13 Ağustos 1909 tarihinde teğmen olarak orduya katıldı ve Millî Mücadele’de Batı Cephesi Kurmay Heyetinde bulundu. Cumhuriyet döneminde, 1925-1926 yıllarında İstanbul’da Boğazlar Komisyonunda görev aldı. Millî Emniyet Hizmeti Riyasetinin kuruluş çalışmalarını yönlendirdi ve 25 Aralık 1926 tarihli Hükûmet Kararnamesi ile Millî Emniyet Hizmeti Reisliğine tayin edildi. 3 Ağustos 1928’de kurmay albay rütbesine yükseltildi. 22 Aralık 1936’da Reislik görevi uhdesinde kalmak üzere tuğbay (albay) rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli oldu. Abdülhak Hamit Tarhan’ın vefatı ile boşalan milletvekilliğine 25 Mayıs 1937’de seçilerek 5, 6 ve 7. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de bulundu.

Fransızca ve Rusça bilen Şükrü Âli Ögel, 25 Mayıs 1937 ile 7 Temmuz 1941 tarihleri arasında, milletvekili ve Başbakanlığın tensibiyle Teşkilât Reisi olarak her iki görevi birlikte yürüttü. Dönemin Başbakanı Refik Saydam ile prensip anlaşmazlıkları sebebiyle 7 Temmuz 1941’de Reislik görevinden istifa etti.

ŞÜKRÜ ÂLİ ÖGEL