AHMET SALİH KORUR

Topkapı Askerî Rüştiyesini bitiren Ahmet Salih Korur, Millî Mücadele döneminde Ankara’da askerî fabrikalarda çalıştı. 1925 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memuriyete başladı ve burada 20 yıl çalışarak genel müdürlük görevine kadar yükseldi. Memuriyet sürecinde hukuk öğrenimi de görerek 1935 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1946 yılında Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne, 1950 seçimlerinden sonra da Başbakanlık Müsteşarlığına getirildi. 27 Mayıs 1960 tarihinde bu görevden emekli oldu. Biri Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde olmak üzere Hizmet Reisliğine iki kere vekâlet etti.

AHMET SALİH KORUR