Milli İstihbarat Teşkilatı
9 Şubat 2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7437 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7. maddesi ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’na eklenen ek 3. madde ile MİT bünyesinde Millî İstihbarat Akademisi adıyla, istihbarat ve millî güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere bir yükseköğretim kurumunun kurulmasına karar verilmiştir. Böylelikle istihbaratın, zanaat eğitimi boyutunun yanı sıra akademikleştirilmesine yönelik çalışmaların ileri bir seviyeye taşınması hedeflenmiştir.