Milli İstihbarat Teşkilatı
16 Nisan 2017 tarihli halk oylaması sonucunda kabul edilip 21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile anayasada yapılan değişikliklerin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti, 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçmiştir. Bu geçişle birlikte Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığına dönüştürülmüştür.