Milli İstihbarat Teşkilatı

12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nin akabinde MİT Kanunu’nda değişikliğe gidilerek 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu, 1 Kasım 1983 tarih ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu ile değiştirilmiştir. 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunla birlikte Başbakanlık makamına bağlı bulunan MİT doğrudan Başbakan’a bağlanmış, MİT Müsteşarlığı bünyesindeki MAH Başkanlığının görevleri İç ve Dış İstihbarat Başkanlıklarına devredilerek MAH Başkanlığı ortadan kaldırılmıştır.