Milli İstihbarat Teşkilatı
1961’den beri yürütülen yenilenme çalışmaları M.E.H/MAH’ın koordinasyon, analiz, hukuki dayanak ve teşkilatlanma yönünden eksiklikleri bulunduğunu göstermiştir. Söz konusu eksiklikleri izale ederek M.E.H/MAH’ı yenilemek için 8 Mayıs 1963’te 644 sayılı Millî İstihbarat Kanun Tasarısı TBMM’ye sunulmuştur.