Milli İstihbarat Teşkilatı
Soğuk Savaş’ın başlamasıyla birlikte Türkiye’nin Batı ittifakı ile yakınlaşması, istihbarat alanındaki iş birliklerinin de önünü açmıştır. SSCB’nin 1949’da atom bombası ve 1953’te hidrojen bombası testleri yapması, hem Türkiye hem de içinde bulunduğu ittifak için önemli tehdit oluşturmuştur. Bu çerçevede M.E.H/MAH, Balkanlar’da yaptığı araştırmalarda Doğu Bloku’na ait uranyum madenleriyle ilgili geniş bir bilgi derleme faaliyeti yürütmüştür. Bu bilgiler, hem kolektif güvenlik hem de Türkiye ile Batı ittifakının yakınlaşmasında önemli etkiye sahip olmuştur.