Milli İstihbarat Teşkilatı
İkinci Dünya Savaşı’na kadar M.E.H/MAH, mücavir coğrafyadaki tehditler yanında birkaç sene öncesine kadar Anadolu’da işgalci olarak bulunan İngilizleri ve Fransızları da içine alan, neredeyse hemen her uluslararası sorunla ilgilenmiştir. Bu kapsamda yürütülen önemli çalışmalardan biri Hatay’ın ana vatana katılımı konusunda olmuştur. MAH, Hatay konusunu kurulduğu günden itibaren takip etmiş ve 1936’da Fransa’nın Suriye’ye bağımsızlık vermesiyle Hatay’a yönelik faaliyetlerini hızlandırmıştır. Bu çerçevede MAH, Fransızlar ile yürütülen diplomatik görüşmelerde Fransızların büyük stratejisini doğru okuyarak Hatay konusunda hangi noktaya kadar taviz verebileceğini öğrenmiştir. Böylece Türkiye’nin dış ve güvenlik politikasına ciddi bir biçimde tesir ederek 23 Temmuz 1939’da Hatay’ın ana vatana katılmasına önemli katkı sağlamıştır.