Milli İstihbarat Teşkilatı
M.E.H/MAH’ın servis içi hizmet için kullanılacak eğitim materyallerinin yazımına başlanmıştır. Ecnebilerin İstihbarat Telakkisi, Kriptografya, İstihbarat Ajanlarına Rehber, Hatıralar, Gizli Anlaşmalar, Propaganda adlı 6 kitaptan oluşan bu ilk eğitim külliyatı 1929 yılının son çeyreğinde tamamlanmıştır.