Milli İstihbarat Teşkilatı
İcra Vekilleri Heyeti, 19 Aralık 1926 tarihli toplantısında “devletin emniyet ve müdafaası için mahrem olarak Millî Emniyet Hizmeti (M.E.H) Teşkilâtı vücuda getirilmesine” karar vermiştir. Başvekâlete bağlı olarak kurulan M.E.H/MAH, Millî İstihbarat Teşkilâtının öncülüdür.