MEHMET NACİ PERKEL

Harp Okulu mezunu Mehmet Naci Perkel, 1909’da teğmen olarak orduya katıldı ve Balkan Savaşı’nda (1912-1913) görev aldı. Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde savaştı. 1915 yılında Kût'ül-Amâre’de İngilizlere esir düşerek 5 yıl süreyle Hindistan’daki kamplarda tutuldu. 1920’de esaret hayatının sona ermesi üzerine İstanbul’a geldi. 1922 yılı başında Millî Ordu’ya katıldı ve Batı Cephesi’nde bulundu.

Cumhuriyet döneminde, 1929 yılında kurmay binbaşı olarak MAH Riyaseti emrine tayin edildi; 1934’te Reis Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı yılın sonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli oldu. Şükrü Âli Ögel’in ayrılması ile boşalan Teşkilât Reisliğine 1 Ağustos 1941 tarihinde tayin edildi ve 3 Eylül 1953 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 13 Ekim 1953 tarihinde Bağdat Büyükelçiliğine atandı, 1954 yılında yaş haddinden emekli oldu.

MEHMET NACİ PERKEL