EMİN ÇOBANOĞLU

Harp Okulu mezunu olan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yapan Emin Çobanoğlu, kurmay albay rütbesiyle 27 Ağustos 1954 tarihinde MAH Riyasetine katıldı. Ordudan istifa edip sivil olarak çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 27 Mart 1957 tarihinde Behçet Türkmen’in ayrılmasıyla boşalan MAH Reisliğine vekâleten tayin edildi. Bu görevi 18 Nisan 1957’ye kadar yürüten Emin Çobanoğlu, aynı tarihte vekâleten atanan Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur’a görevi devretti. Onun da 23 Eylül 1957 tarihinde ayrılmasıyla tekrar MAH Reisliğine vekâleten tayin edildi ve bu görevi 21 Kasım 1957’ye kadar yürüttü. Hüseyin Avni Göktürk’ün MAH Reisliğine atanması üzerine Teşkilâtta “Mütehassıs Müşavir” olarak çalışmaya devam etti. Fransızca ve Yunanca bilen Emin Çobanoğlu, 18 Temmuz 1960 tarihinde emekli oldu.

EMİN ÇOBANOĞLU