Milli İstihbarat Teşkilatı
16.02.1995 tarihinde yürürlüğe konulan 4069 sayılı Yasa ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nda düzenlemeye gidilmiş ve Teşkilâtta görev yapanların yaş hadleri yeniden belirlenerek Millî İstihbarat Teşkilâtı kadrolarının gençleştirilmesi sağlanmıştır.