English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası
"İstihbaratta gaye, doğru haber almak ve devleti bir sürprizle karşı karşıya bırakmamaktır" ilkesini sürdürmekteyiz.
Cumhuriyet döneminde "Milli İstihbarat Hizmetleri Reisliği" olarak kurulan ancak evveliyatı çok daha eskilere dayanan köklü bir geçmişe sahibiz.
İnsan kaynaklarını en uygun, en verimli ve en etkin biçimde değerlendirmek, insan kaynakları yönetimi politikamızın temelidir.
İstihbarat toplama ve İstihbarata Karşı Koyma çalışmaları, sadece MİT'in değil, ülkenin bütün milli varlıklarının topyekûn katıldığı bir mücadeleyi gerektirmektedir.
Basın açıklamalarının ancak zorunlu hallerde yapılmasına yönelik geleneğimizi devam ettirmekteyiz.
YASAL UYARI: Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek ve teşkilat amblemi ile fotoğraflarını yasa dışı kullanmak,
cezai takibata neden olacaktır.