Merak Edilenler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. İş başvurusu yapabilir miyim?

Hayır. İş başvurusunda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim?

Evet. Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak iş başvurusuna engel teşkil etmez.

Mavi Kart sahibiyim. İş başvurusu yapabilir miyim?

Hayır. İş başvurusunda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Millî İstihbarat Teşkilâtında görev almak istiyorum. Nasıl başvuru yapabilirim?

Öncelikle bu bölümdeki soruları ve cevaplarını incelemenizi öneriyoruz. Ardından ilgilendiğiniz pozisyonun sayfasını ziyaret edebilir, “Başvur” sekmesinden ilgili alanları doldurarak özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

Özgeçmiş formunu cep telefonu veya tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?

Özgeçmiş formu, masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmaya uyumlu hazırlanmıştır. Formu cep telefonu veya tablet bilgisayar üzerinden doldurmaya çalışmanız hâlinde sistemsel aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Başvuruma cevap verilir mi?

Başvurular Teşkilâtımızın personel ihtiyacı doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formu doldurmanız, başvurunuzun kabul edileceği veya tarafınızla mutlaka iletişime geçileceği anlamına gelmemektedir.

Başvurumun kabul edildiğinden nasıl haberdar olacağım?

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi durumunda sizinle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu yoluyla irtibat kurulmaktadır.

Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlaması durumunda, bir kurumda çalışıyor olmam veya yeni bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya yeni bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak adaylık sürecinizin olumlu sonuçlanması ve işe başlamanızın uygun görülmesi hâlinde, hizmet/tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?

Başvurunuzun değerlendirmeye alınması için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Özgeçmiş formunda yazdığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Eksik doldurulan veya boş bırakılan formlar değerlendirmeye alınmaz. Beyanınızda gerçeğe aykırı bir durum tespit edilirse başvurunuz değerlendirme dışı kalır, bu durumun sonradan anlaşılması hâlinde hakkınızda yürütülen adaylık işlemi varsa sonlandırılır.

Özgeçmiş formunda, doldurmam gerektiği hâlde bazı bölümleri eksik veya boş bırakırsam, başvurum değerlendirmeye alınır mı?

Özgeçmiş formunda yazdığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Özgeçmiş formunun gerektiği gibi doldurulmadığı sonradan tespit edilirse kazanılmış olan adaylık hakkı kaybedilebilir. Özgeçmiş formunu doldurmaya başlamadan önce örnek özgeçmiş formunu incelemenizi öneririz.

Özgeçmiş formunun adresle ilgili bölümlerinde sadece ülke, il, ilçe ve semt belirtsem yeterli olur mu?

Adreslerin mahalle, cadde, sokak, site/apartman/blok numarası ve kapı numarası bilgilerini içerecek şekilde belirtilmesi gerekir.

Özgeçmiş formunun öğrenim bilgileri bölümünde, başka okula nakil nedeniyle veya çeşitli nedenlerle ayrıldığım okul(lar) ile ilgili bilgileri belirtmem gerekli mi?

Başvuruya ilişkin doğru değerlendirme yapılabilmesi için başka okula nakil nedeniyle veya çeşitli nedenlerle ayrılmış olduğunuz okul(lar) ile ilgili bilgilerinizin eksiksiz olarak belirtilmesi gerekir.

İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

Millî İstihbarat Teşkilâtına başvurabilmek için, Dil Uzmanlığı branşı hariç olmak üzere, en az meslek yüksekokulu mezunu olmanız gerekir. Dil Uzmanlığı branşında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

Mezun olmadan iş başvurusunda bulunabilir miyim?

Özgeçmiş formunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için başvurmak istediğiniz branşın eğitim gerekliliklerine göre lise, ön lisans veya lisans eğitiminden mezun olmanız şarttır. Hakkında adaylık süreci başlatılmış olsa dahi, yapılan kontroller sonucunda mezun olmadığı tespit edilenlerin işlemleri sonlandırılır.

Vücudumda dövme olması iş başvurusu yapmama engel mi?

Evet. İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların, vücudunun görünen veya görünmeyen herhangi bir yerinde dövme olmamalıdır.

En fazla kaç yaşındaki adaylar başvuru yapabilir?

Genel başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış, mevcut branşlar için iş başvurusu yapacak adayların ise başvuracakları pozisyonda belirtilen yaş sınırını aşmamış olmaları gerekir.

Askerlik görevi tecilli olanlar, Teşkilâtınızda çalışmak üzere başvuruda bulunabilirler mi?

MİT ihtiyaçları çerçevesinde, bazı hizmet alanlarında askerlikten tecilli personel de istihdam edilebilir.

Kadınlar da MİT’te çalışabilir mi?

Kadınların MİT’te görev yapmalarında bir engel bulunmamaktadır. Teşkilâtımızın yönetim kademeleri de dâhil olmak üzere birçok kademe ve görevde kadınlar çalışmaktadır. Kadın personel alımı, Teşkilâtımızın hizmet ihtiyaçları esas alınarak belirlenmektedir.

KPSS’de başarılı oldum ve kadrolu olarak MİT bünyesinde çalışmak istiyorum, mümkün mü?

Kamuya personel alımıyla ilgili hususlar “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” tarafından düzenlenmiştir. MİT söz konusu Yönetmelik hükümleri kapsamında bulunmamaktadır. Personel ihtiyacı olması hâlinde KPSS’nin hangi puan türünün ve en az kaç puanın ön başvuru koşulu olarak kabul edildiği, kamuoyuna duyurulan sınav ilanlarında belirtilmektedir.

Daha önce özgeçmiş formunu doldurdum, fakat henüz benimle iletişime geçilmedi. Formu tekrar doldurmam gerekir mi?

Başvurunuz özgeçmiş havuzumuzda saklı tutulmaktadır. Başvurunuzun üzerinden 6 (altı) ay geçmeden tekrar başvurmanız mümkün değildir.

Birden fazla pozisyona başvuru yapabilir miyim?

Önceki başvurunuzun üzerinden en az 6 (altı) ay geçtikten sonra, kriterlerini sağladığınız farklı bir pozisyona başvuru yapabilmeniz mümkündür. Ancak kendinize en uygun gördüğünüz tek bir pozisyona başvuru yapmanız önerilmektedir.

Özgeçmiş formunu doldurduktan bir süre sonra evlendim ve soyadım değişti. Bu durum değerlendirme sürecinde sorun teşkil eder mi?

Hayır. Medeni hâl değişikliği nedeniyle soyadınızda farklılık olması değerlendirme sürecinde sorun teşkil etmez.

Devlet memuruyum, Teşkilâtınıza nakil yolu ile geçebilir miyim?

MİT’e nakil yolu ile geçişte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Teşkilâtımız özel mevzuatı geçerlidir.

MİT’te görevli personelin özlük hakları hangi esaslara göre belirlenmektedir?

MİT’te görevli personelin özlük hakları 657 ve 2937 sayılı Kanunlarda yer alan hükümlere göre belirlenmektedir.

Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları ne kadar sürede emekli olabilir?

Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda belirlenen yaş haddi hükümlerine tabi olarak görev yaparlar. Ayrıca, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca fiilî hizmet zammı alırlar. Bu çerçevede, çalışma arkadaşlarımız 1 yıl fiilî hizmet için 3 ay fiilî hizmet zammına hak kazanırlar. Dolayısıyla Teşkilâtımıza 20 yıl hizmet veren bir çalışan, kanun nezdinde 25 yıl hizmet vermiş sayılır.

MİT’te çalışırken yüksek lisans ya da doktora eğitimi yapma imkânı bulunmakta mıdır?

MİT’te “yaşam boyu gelişim” felsefesi benimsenmiştir. Çalışanlarımıza, mezun oldukları üniversite/fakültede gördükleri eğitim alanına uygun olması, yapacakları ihtisastan edinecekleri bilgilerin yürüttükleri göreve katkıda bulunması kaydıyla yüksek lisans ve doktora yapma imkânı tanınmaktadır.

Teşkilâtta göreve başladığımda herhangi bir eğitim alacak mıyım?

Teşkilâtta göreve başlayan her personele istihbarat mesleğinin gerektirdiği usul ve yöntemler öğretilmekte, hizmet bilinci, mesleki bilgi ve beceri, aidiyet duygusu ve kurum kültürü kazandırmaya yönelik zanaat eğitimi verilmektedir. Ayrıca değişen saha gerçeklikleriyle uyumlu olarak MİT personeline meslek hayatı boyunca çeşitli eğitimlerle bilgi ve becerisini geliştirme imkânı sunulmaktadır.

Üniversite öğrencileri MİT’te staj yapabilir mi?

MİT gizlilik ilkesiyle hareket eden bir kurumdur ve staj yapma imkânı sunmamaktadır.