YAKIN KORUMA FAALİYETLERİ

 

İnsanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler ile yaşama haklarının tam anlamıyla kullanılması ve sürekliliğinin sağlanması, güvenlik faaliyetlerine verilen önem ile mümkün olabilmektedir.

Devletin temel görevlerinden biri de ülkede huzur ve güvenin sağlanması, vatandaşlarının can ve mal emniyetinin her koşulda korunmasıdır. Bu bağlamda, devlet kademesinde yer alan önemli şahısların da, ilgili mevzuatla belirtilen çerçevede, konusunda eğitimli uzman personel tarafından güvenliğinin tam ve eksiksiz sağlanması gerekmektedir.  

Terörizm başta olmak üzere günümüz koşullarında önemli boyuta ulaşan güvenlik tehditlerine karşı, etkin ve rasyonel mücadele yöntemlerinden biri olan koruma faaliyetleri de güvenlik olgusunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Etkin koruma ve güvenlik faaliyeti, iyi eğitim, uzmanlık, hızlı değişime ayak uydurabilen ve güncel teknolojik imkânlara sahip bir yapılanmayı gerektirir. Bu unsurların varlığı sayesinde, güvenlik birimlerinin başarıya ulaşması mümkün olabildiği gibi, olası saldırganların suç işleme kararlılığı ve kabiliyetlerinin zafiyete uğratılması da sağlanmış olacaktır.

Bu itibarla “koruma organizasyonlarında”, diğer bir deyişle devlet kademelerindeki önemli şahıslara yönelik olası saldırılara karşı koymada, savunma amaçlı olarak sahip olunan donanım ve yürütülen faaliyetin bir bütün olarak caydırıcılık niteliğine kavuşturulması önem arz etmektedir. Bunun için; koruma faaliyetinden sorumlu güvenlik birimlerinin bilgi, teknik ve kabiliyetlerini süreklilik arz edecek şekilde geliştirmesi ve sürekli üretken bir yapıya sahip olması vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Devletin tüm güvenlik kurumlarının bünyesinde yer aldığı gibi, Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde de, kurumun korumakla görevli olduğu önemli resmi şahıslara yönelik, özel eğitim ve donanıma sahip uzman personel tarafından “VIP Yakın Koruma”  faaliyeti yürütülmektedir. MİT-VIP Yakın Koruma birimi, koruma faaliyetini bizzat yürütme yanında, uzman personelinin bilgi ve birikimine dayalı olarak, resmi statüye sahip ihtiyaç sahiplerine yönelik eğitim programları da düzenlemektedir.

Teşkilatımız; bu alanda dünyada sayılı Servisin sahip olduğu özel eğitim imkânlarına sahiptir. Bu imkânlar, aktif olarak icra edilen yakın koruma faaliyetleri ve verilen eğitimlere büyük katkı sağlamaktadır.

MİT’in, özel tasarım ve donanıma sahip eğitim imkânları, bu alanda yürüttüğü görevin hassasiyeti ile paralel olarak organizasyon, uzman personel, poligon, diğer alt yapı unsurları ve teçhizat olmak üzere pek çok bileşeni bünyesinde barındırmaktadır. Eğitim alanları, kursların özelliğine göre kullanılırken aynı zamanda uzman personelin bir laboratuvarı olarak değerlendirilmekte, bu vesileyle yeni tekniklerin geliştirilmesine de imkân tanımaktadır. Kendini sürekli etkin ve yüksek standartlarda tutma zorunluluğunda olan uzman koruma personeli, sahip olduğu bu imkânlarla, eğitim hizmetlerinde ihtiyaca istenilen ölçüde cevap verebilmektedir.

MİT’in yakın koruma/savunma alanında düzenlediği bazı eğitim programlarını aşağıdaki gibi tasnif etmek mümkündür:

  VIP Yakın Koruma Organizasyonları Eğitimi:
 • VIP Yakın Koruma Organizasyonları Nazari ve Uygulamalı Eğitimleri,
 • VIP Güvenliğine Yönelik Keşif Çalışmaları,
 • VIP Güvenliğine Yönelik Uzman Koruma Personelinin Bilmesi Gereken İlkyardım Metotları,
 • VIP Güvenliğine Yönelik Uzman Koruma Personelinin Bilmesi Gereken Arama Metotları,
 • Uzman Koruma Personelinin Kullandığı Silahlar ve Mekanik Nişancılık Eğitimi,
 • Günlük Kondisyon Sağlayıcı Spor Aktiviteleri,
 • VIP Güvenliğine Yönelik Oluşturulan Senaryolara Özel Atış Teknikleri,

konularını içermekte olup temel veya tekâmül düzeyinde verilmektedir.

  Karşı Saldırı Tim Eğitimi:
 • İdeal “VIP Yakın Koruma Organizasyonları” bünyesinde görev alan uzman personel içinden seçilen timin; yapılanması, her sahadaki görev şekli ve özel atış tekniklerini içermektedir.
  Taktik Atış Eğitimi:
 • Yakın koruma faaliyeti dışında hassas ve güvenlik riski taşıyan görevlerde bulunan güvenlik mensuplarının, savunma amaçlı silah kullanma (kapalı/açık alan, bina/oda girişleri, araç içinden v.b.) yetisini geliştirmek ve pozisyonlarını belirlemek amacıyla verilen eğitimi içermektedir.

 

 

Geri