MİT MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLÂT YAPILANMASI

STRATEJİK ANALİZ BAŞKANLIĞI

Stratejik Analiz Başkanlığı; Türkiye’nin stratejik istihbarat ihtiyacını karşılamak için, kısa-orta-uzun vadeli stratejik analiz üretmekle görevlidir. Başkanlık, bu amaçla bölgesel ve küresel gelişmeleri yakinen izler, toplumsal dinamikleri tahlil eder, birbirinden bağımsız görünen olaylar arasındaki nedensellik bağını ortaya çıkararak öngörüde bulunur.


İSTİHBARATA KARŞI KOYMA BAŞKANLIĞI

İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı; yabancı devlet, istihbarat servisi, kurum/kuruluş ve şahısların Türkiye’ye yönelik casusluk faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesiyle görevlidir. Başkanlık, bu amaçla kontr-espiyonaj çalışmaları yürüterek, espiyonaj faaliyetlerinin hedefi olan kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürür.


DIŞ OPERASYONLAR BAŞKANLIĞI

Dış Operasyonlar Başkanlığı; Türkiye’nin stratejik çıkarlarının korunması ve geliştirilmesiyle görevlidir. Başkanlık, yurt içi ve yurt dışı birimlerle birlikte çalışmalar yapar. Türkiye’nin Milli Güvenlik Stratejisini destekleyen çizgide ve siyasi konjonktürle paralellik arz edecek şekilde çalışmalarını sürdürür.


TERÖRLE MÜCADELE BAŞKANLIĞI

Terörle Mücadele Başkanlığı; başta terör örgütleri ve terörist faaliyetler olmak üzere, Türkiye’nin milli gücüne yönelik tehditlere karşı güvenlik istihbaratı toplamakla görevlidir. Başkanlık tarafından yurt içinde ve yurt dışında toplanan istihbarat güvenlik tedbirlerinin alınması ve tehdidin bertaraf edilmesi için kullanılır.


SİBER İSTİHBARAT BAŞKANLIĞI

Siber İstihbarat Başkanlığı; 2937 sayılı Kanun ile verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla her türlü teknik istihbarat usul araç ve sistemlerini kullanmak suretiyle teknik faaliyetler yürütmek, bilgi, belge, haber ve veri toplamak, kaydetmek ve analiz etmekle görevlidir.


SİNYAL İSTİHBARATI BAŞKANLIĞI

Sinyal İstihbarat Başkanlığı; muhabere ve muhabere dışı sinyalleri kullanarak erken ihbar ve ikaz bilgileri de dahil olmak üzere sinyal istihbaratı üretmekle görevlidir. Başkanlık, bu amaçla haberleşme ve radar sinyallerini yakalayarak, bu sinyalleri analiz eder ve istihbarata dönüştürür.

Geri