MİLLİ EMNİYET REİSLERİ BİYOGRAFİLER

Behçet TÜRKMEN (1899-1972)

1899 yılında Mustafapaşa'da doğan Behçet TÜRKMEN, Harp Okulu mezunu olup, 1 Eylül 1931 tarihinden itibaren Kurmay Yüzbaşı olarak MAH Riyâseti'nin, bilâhare Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde hizmet vermiş ve Atina Askerî Ataşe Yardımcılığı ile NATO Güneydoğu K.K.K. Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Behçet TÜRKMEN, Tümgeneral rütbesi ile M. Naci PERKEL'in Bağdat'a tayini üzerine 3 Eylül 1953 tarihinde MAH Reisliği'ne getirilmiş ve bu görevi Korgeneral rütbesi ile 27 Mart 1957 tarihine kadar yürütmüş, aynı tarihte Bağdat Büyükelçiliği'ne atanmıştır.

Fransızca bilen Behçet TÜRKMEN, daha sonra Stockholm Büyükelçiliği'ne tayin edilmiş ve 1972 yılında vefat etmiştir.


Geri