MİLLİ EMNİYET REİSLERİ BİYOGRAFİLER

Emin ÇOBANOĞLU (1901-1983)

1901 yılında Serez'de doğan Emin ÇOBANOĞLU, Harp Okulu mezunudur. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış, Kurmay Albay rütbesi ile 27 Ağustos 1954 tarihinde MAH Riyâseti'ne katılmıştır. Burada iken ordudan istifa edip, sivil olarak çeşitli görevlerde de bulunduktan sonra, 27 Mart 1957 tarihinde, Behçet TÜRKMEN'in ayrılması ile boşalan MAH Reisliği'ne vekâleten tayin edilmiştir.

Bu görevi 18 Nisan 1957'ye kadar yürüten Emin ÇOBANOĞLU, aynı tarihte vekâleten görevlendirilen Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih KORUR'a görevi devretmiş, onun da 23 Eylül 1957 tarihinde ayrılması ile tekrardan MAH Reisliği'ne vekâleten tayin edilmiştir.

21 Kasım 1957 tarihine kadar bu görevi yürüten Emin ÇOBANOĞLU, Hüseyin Avni GÖKTÜRK'ün MAH Reisliği'ne atanması üzerine Teşkilât'ta "Mütehassıs Müşavir" olarak çalışmaya devam etmiş ve 18 Temmuz 1960 tarihinde emekli olmuştur.

Fransızca ve Yunanca bilen Emin ÇOBANOĞLU, 1983 yılında vefat etmiştir.
Geri