MİLLİ EMNİYET REİSLERİ BİYOGRAFİLER

Hüseyin Avni GÖKTÜRK (1901-1983)


1901 yılında Niğde'de doğan Hüseyin Avni GÖKTÜRK, 1927 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Cenevre Hukuk Fakültesi'nde master, Berlin Hukuk Fakültesi'nde doktora yapmış ve 1934 yılında yurda dönmüştür.

Yurda dönünce, Ankara Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri'nde öğretim üyeliği yapmış ve 1940'da Profesör olmuştur. 1946 yılında Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanmış, 1954-1957 yılları arasında Milletvekili olarak Parlamento'da bulunmuş, bu süre içinde Adalet Bakanlığı ve 5 ay da İçişleri Bakan Vekilliği yapmıştır.

Milletvekilliği sona eren Prof. Dr. Hüseyin Avni GÖKTÜRK, 20 Kasım 1957'de MAH Reisliği'ne atanmış, 21 Kasım 1957 tarihinde göreve başlamış, 21 Temmuz 1959 tarihine kadar Reislikte kalmış, aynı tarihte Sınaî Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilmiş ve Teşkilât'tan ayrılmıştır.

1966-1975 yılları arasında Niğde Senatörü olarak yeniden Parlamento'ya dönen Hüseyin Avni GÖKTÜRK, 1983 yılında vefat etmiştir.

 

Geri