Merak Edilenler - Kariyer


KPSS'de başarılı oldum ve kadrolu olarak MİT bünyesinde çalışmak istiyorum mümkün mü?

İlk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını belirleyen hususlar, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" tarafından düzenlenmiştir. MİT söz konusu Yönetmelik hükümleri kapsamında bulunmamaktadır.

Ancak, gerekli görülmesi halinde, KPSS'nin hangi puan türünün ve puanının ön başvuru koşulu olarak kabul edildiği, kamuoyuna duyurulan sınav ilanlarında belirtilmektedir.

Askerlik görevi tecilli olanlar, Teşkilatınızda görev almak üzere başvuruda bulunabilirler mi?

MİT ihtiyaçları çerçevesinde, bazı hizmet alanlarında askerlikten tecilli personel de istihdam edilebilir.

Bayanlar MİT'e girebilir mi?

Bayanların MİT'te görev yapmalarına engel bir husus bulunmamaktadır. Halen, Teşkilatımızın yönetim kademeleri de dahil olmak üzere birçok kademe ve görevde bayanlar yer almaktadır.

Bayan memur alımı, Teşkilatımızın hizmet ihtiyaçları esas alınarak belirlenmektedir.

Devlet Memuruyum, Teşkilâtınıza nakil yolu ile geçebilir miyim?

MİT'e nakil yolu ile geçişte; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Teşkilâtımız özel mevzuatı geçerlidir.

MİT görevli personelin özlük hakları hangi esaslara göre belirlenmektedir?

MİT'te görevli personelin özlük hakları 657 ve 2937 sayılı Kanunlarda yer alan hükümlere göre belirlenmektedir.

MİT'te çalışırken yüksek lisans ya da doktora eğitimi yapma imkanı bulunmakta mıdır?

MİT'te "yaşam boyu gelişim" felsefesi benimsenmiştir. Bu nedenle çalışanlarımızın, mezun oldukları Üniversite/Fakültede gördükleri eğitim alanına uygun olması ve yapacakları ihtisastan edinecekleri bilgilerin halihazırda yürüttükleri göreve katkıda bulunması kaydıyla yüksek lisans ve doktora yapma imkanları bulunmaktadır.

Geri