Merak Edilenler - Diğer


İç ve Dış istihbaratın ayrılması ne anlama gelmektedir ?

İç ve dış istihbarat servisleri bazı ülkelerde ayrı yapılardadır ancak Türkiye'nin jeo-stratejik konumu, bölgesel ve uluslar arası sorunlar ile çıkar çatışmaları, siyasi-ekonomik-askeri-güvenlik konularının iç içeliği, haber toplama ve değerlendirme faaliyetlerinde Türkiye'de iç ve dış tehditlere bir bütün olarak yaklaşılmasını zorunlu kılmaktadır. Nitekim Yasa gereği MİT, iç ve dış kaynaklarca sağlanacak istihbaratı "Devlet çapında" oluşturmakla görevlidir.

Kimlerin telefonları dinleniyor? Telefonumun dinlendiğini nasıl anlarım?

Telefon dinleme, yargı kararı ve yasa ile sınırlanmış özel durumlarda başvurulan bir uygulamadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına ve güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen faaliyetlerde bulunmuyorsanız ya da yabancı ülkelerin istihbarat kuruluşlarının ağına düşmemişseniz telefonunuzun dinlenmesi için hiç bir neden yoktur. Ama yine de telefonunuzun dinlenildiğinden şüphe duyuyorsanız, Cumhuriyet Savcılıklarına başvurup durumun incelenmesini isteyebilirsiniz

İhbarda bulunmak isteyenler için özel ihbar hattınız var mı? Varsa neden bunu halka açıklamıyorsunuz?

MİT'in halka açık bir özel ihbar hattı bulunmamaktadır. Ancak MİT'in internet sitesindeki mesaj formu (Nasıl Yardım Edebilirsin), sözü edilen amaç çerçevesinde de kullanılabilmekte, mesajlarda aktarılan bilgiler değerlendirilmektedir.

Bazı sosyal paylaşım sitelerinde MİT'in adını veya amblemini kullanan gruplarla Teşkilatınızın ilgisi var mıdır?

Kurumumuzun internet ortamında WEB sitemizin dışında başka bir yerde farklı bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle MİT adını ya da amblemini kullanan bu tür gruplara itibar edilmemesi gerekmektedir.

MİT'in internet sitesinde yer alan bilgileri ve amblemini şahsım için internet üzerinde veya başka bir şekilde kullanabilir miyim ?

MİT'in internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi herhangi bir şekilde tahrif etmek ve Kurumun amblemi ile fotoğraflarını kullanmak, cezai takibata neden olmaktadır. Ayrıca, Kurumumuz adının hukuki işleme sebep olabilecek şekilde kullanılması halinde, gerekli mercilere ilgili mevzuat uyarınca suç duyurusunda bulunulmaktadır.

MİT mensubu olduğunu belirterek çeşitli konularda yardımcı olacağı şeklinde maddi çıkar sağlayan kişi ve gruplar hakkında yapılması gereken işlem nedir ?

Bu ve benzer durumlar ile karşılaşılması halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve MİT'e bilgi verilmesi gerekmektedir.

Yerli dizi ve filmlerde konu edilen ‘İstihbarat Görevlisi – MİT Görevlisi’ modeli aslına ne kadar uygundur?

MİT personeli devlet memuru niteliği taşımakta olup, 2937 sayılı "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu" çerçevesinde görev yapmaktadır.

Senaryo yazarları, ürünlerini pazarlayabilmek için eserlerine doğal olarak gerçeğin ötesinde heyecan ve cazibe katma ihtiyacı hisseder.

Yarattıkları karakterlere odaklanan film yapımcılarının gerçekle kurgu arasındaki aralığı genişletmeleri yanlış anlamaları da beraberinde getirebilmektedir.

Bu tür yapımların, ticarî kaygıları da içerdiği izleyici tarafından göz ardı edilmemelidir.

Geri