İKK ÇALIŞMALARI VE BRİFİNGLERİ

Türkiye’nin jeopolitik konumu, yabancı ülkelerin/servislerinin ülkemize yönelik gösterdikleri ilgi ve son 20 yıl içerisinde Türkiye’nin özellikle Savunma Sanayii alanında gösterdiği atılımları dikkate alındığında; başta Savunma Sanayiinde görev yapan personelden başlayarak tüm halkımızda ortak bir İstihbarata Karşı Koyma bilincinin oluşturulması önemli görülmektedir.

Bu doğrultuda Teşkilâtımız tarafından stratejik kurum/ kuruluşlar ile özel firmalarda görevli kritik personel nezdinde farkındalık oluşturulması ve mevcut farkındalığın artırılması amacıyla, "İKK ve Stratejik İşbirliği Brifingleri" düzenlenmektedir.

Bugüne kadar toplam 309 kurumda görev yapan üst düzey yönetici, Mühendis ve uzmanlardan oluşan 12.966 personele ulaşılarak 144 adet "İKK ve Stratejik İşbirliği Brifingi" gerçekleştirilmiş olup, katılımcıların brifinglerde yer alan hususları, beraber çalıştıkları diğer kritik personele aktardığı da göz önünde bulundurulduğunda, süreç içerisinde geniş bir kitleye ulaşıldığı söylenebilecektir.

Söz konusu çalışmalar ise ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen talepler çerçevesinde halihazırda sürdürülmektedir.

Söz konusu Brifinglerde özetle;

-MİT'in kısa bir tanıtımı (Görev yetki ve sorumlulukları),
-Kamu kuruluşlarının bu konudaki görevleri,
-İstihbarata Kaşı Koyma'nın tanımı,
-İşbirliği perspektifinin esasları,
-Koruyucu Güvenlik ve bireysel dikkat edilmesi gereken hususlar,
-Örnek olaylar (Geçmişte Teşkilatımızca gerçekleştirilen stratejik kuruluşlarda görevli şahıslara yönelik operasyonlar),
-Yurtdışına görevle çıkan T.C. vatandaşlarının dikkat etmesi gereken hususlar (Yabancı servislerin çalışmalarındaki ortak usuller),
-Teknik İstihbarata Karşı Koyma ve Ulusal Bilginin Korunması,
-Teknik İstihbarata Karşı Koymada uygulama ve önlemler,

hakkında bilgiler aktarılmaktadır.

 

İKK’nın taşıdığı önem ve ülkemizin son yıllarda geldiği nokta çerçevesinde, sürdürülen çalışmalarda öncelik Savunma Sanayiine verilmiştir. Yerli Savunma Sanayiinin gelişimine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanması amacıyla kritik bilginin korunmasına ağırlık verilmesi suretiyle yabancı unsurların ülke Savunma Sanayiine yönelik faaliyetlerine karşı koyma çalışmalarına destek verilmekte, bu sayede stratejik kurumlar ile MİT arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine gayret gösterilmektedir.

 

 

Yürütülen çalışmaların odağında, vatandaşlarımız ve ülkemiz menfaatlerine destek verilmesi anlayışının bulunduğu gerçeğinden hareketle "İstihbarat toplama ve İKK çalışmalarının sadece MİT'in gayretine bırakılamayacağı, bunun ülkenin bütün milli varlıklarıyla topyekûn bir mücadeleyi gerektirdiğinin unutulmaması önem arz etmektedir.

Geri