ETİK KOMİSYONU

MİT Müsteşarlığı Etik Komisyonu; 25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca 29.06.2005 tarihinde kurulmuş olup, faaliyetlerini sürdürmektedir.

Geri