English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
MİLLİ EMNİYET REİSLERİ BİYOGRAFİLER

Ahmet Salih KORUR (1905-1982)

1905 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Salih KORUR, Topkapı Askerî Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra, Millî Mücadele döneminde Ankara'da askerî fabrikalarda çalışmış, 1925 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde memuriyete başlamış ve burada 20 yıl çalışarak Genel Müdürlük görevine kadar yükselmiştir. Bu arada, Hukuk öğrenimine başlamış ve 1935 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1946 yılında Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü'ne, 1950 seçimlerinden sonra da Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirilmiş ve 27 Mayıs 1960 tarihe kadar bu görevde kalmış, aynı tarihte emekli olmuştur.

Ahmet Salih KORUR, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde 18 Nisan 1957-23 Eylül 1957 tarihleri arasında birinci defa, 21 Temmuz 1959-02 Ekim 1959 tarihleri arasında ikinci defa Hizmet Reisliği'ne vekâlet etmiştir.

Ahmet Salih KORUR, 2 Şubat 1982 yılında vefat etmiştir.