English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
İSTİHBARAT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (İSAMER)

İstihbaratın konusunu teşkil eden olgular, devletlerin tehdit algıları ve güvenlik öncelikleri 21. yüzyılın başlangıcı itibariyle dramatik şekilde değişime uğramış ve geçmişte hiç olmadığı kadar dinamik bir çerçeveye oturmuştur. Bilgi Çağı’nın doğuşu, internetin yaygınlaşması ve yeni terörizm; ulusların güvenliğini ve politik sistemleri etkileyerek, karar alıcıların en doğru politikaları üretmesini kolaylaştıran istihbaratın oluşum sürecini de karmaşıklaştırmıştır. İstihbarat Çalışmaları (Intelligence Studies) ise karmaşık bir ortamda gelişen istihbarî faaliyetleri inceleyen “akademik alan” olarak ortaya çıkmıştır.

MİT, dünya istihbarat çevrelerinde yaşanan akademik gelişmeleri takip etmek ve İstihbarat Çalışmaları alanında bilimsel katkılar sunmak amacıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Eğitim Merkezi (MİTEM) bünyesinde 2011 yılında İstihbarat Araştırmaları Merkezi (İSAMER) kurmuştur. Günümüzde bu merkez, MİTEM’in yerini alan İstihbarat Akademisi ve Eğitim Merkezi (İSAKEM) çatısı altında faaliyet göstermektedir.

İSAMER; akademik donanımı ve araştırmacı yeterliliği olan insan kaynağından istifadeyle, istihbarat disiplininin önemli meselelerini ele alan araştırmaları ve istihbarî faaliyetlerin iş akış süreçlerine yönelik iyileştirici, çözümcü ve uygulanabilir yöntemler ortaya koyan, özgün ve yenilikçi bilgi üretimini sürdürmektedir. Ayrıca Türk İstihbarat Literatürünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla İSAMER’in bilimsel çalışma ve kazanımları “yetkilendirilmiş” araştırmacılar ve akademik çevreler ile paylaşılmaktadır.

İSAMER’de aşağıdaki iş ve görevler yürütülmektedir:

Dünya istihbarat literatürünün incelenmesi, takibi ve istihbarat alanında akademik çalışmalar yapılması, bu alandaki bilimsel araştırmaların MİT personeli ve Türk akademisyenler arasında teşvik edilmesi;

MİT’in eğitim ve faaliyet ünitelerinin ihtiyaç duyduğu eğitim ve araştırma materyallerinin üretilmesi veya temin edilmesi;

Kurumsal, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, atölye çalışmaları ve tartışma oturumları düzenlenmesi; yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen akademik etkinliklere katılım sağlanması;

İstihbarat Çalışmaları alanında faaliyet gösteren seçkin kuruluşlar, akademisyenler ve yabancı servisler ile işbirliği geliştirilmesi.

İSAMER’in vizyonu ise şöyledir:

“İstihbarat Çalışmaları alanında görüşüne başvurulan, küresel istihbarî sorunların çözümünde etki sahibi ve saygınlığı yüksek bir akademik merkez olmak...”